Napíšte nám

Tešíme sa na vaše nápady a pripomienky

Napište nám

Prevádzkovateľ

Ing. Linda Mikesková, PhD. – dobré služby
Prostredná 20
90021 Svätý Jur, Slovensko

IČO: 50 641 298
DIČ: 10 44 85 47 67

Nie sme platcami DPH

Zapísaný v ŽR Okresného úradu Pezinok. Č. živnostenského registra: 130-25012.

Korešpondenčná adresa

Linda Mikesková
Prostredná 20
900 21 Svätý Jur, Slovensko

mail: info@dudli.sk
mobil: +421 904 944 505

Kedy pracujeme?

Pondelok – piatok: 8 – 16 h